इस पृष्ठ को उद्धृत करें

Jump to navigation Jump to search

Main Page के लिए उद्धरण जानकारी

 • पृष्ठ नाम: Main Page
 • लेखक: राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता
 • प्रकाशक: राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia,
 • अंतिम संशोधन तिथि: ३० सितम्बर २०२१ १३:०६ यू॰टी॰सी
 • अभिगमन तिथि: १५ अक्टूबर २०२१ २१:०१ UTC
 • स्थायी यू॰आर॰एल: https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067
 • पृष्ठ अवतरण आई॰डी: 1067

Main Page के लिए उद्धरण प्रकार

APA प्रकार

Main Page। (२०२१, सितम्बर ३०)। राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067 से अभिगमन २१:०१, अक्टूबर १५, २०२१ को।

MLA प्रकार

"Main Page।" राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, । ३० सित॰ २०२१, १३:०६ यू॰टी॰सी। १५ अक्तू॰ २०२१, २१:०१ <https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067>।

MHRA प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता, 'Main Page', राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, , ३० सितम्बर २०२१, १३:०६ यू॰टी॰सी, <https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067> [अभिगमन १५ अक्टूबर २०२१ को]

शिकागो प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता, "Main Page," राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, , https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067 (अभिगमन अक्टूबर १५, २०२१ को)।

CBE/CSE प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता। Main Page [इन्टरनेट]। राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, ; २०२१ सित॰ ३०, १३:०६ यू॰टी॰सी [२०२१ अक्तू॰ १५ उद्धृत]। https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067 से उपलब्ध।

ब्लूबुक प्रकार

Main Page, https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067 (अभिगमन तिथि: अक्टूबर १५, २०२१).

बिबटेक्स प्रकार

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia",
  title = "Main Page --- राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia{,} ",
  year = "२०२१",
  url = "https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067",
  note = "[ऑनलाइन; अभिगमन तिथि: १५-अक्टूबर-२०२१]"
 }

यदि LaTeX पैकेज यू॰आर॰एल का प्रयोग किया जा रहा हो(\usepackage{url} प्रियेम्बल में कहीं प्रयुक्त हो) तो बेहतर स्वरूपण वाले यू॰आर॰एल के लिए निम्न का प्रयोग किया जा सकता है:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia",
  title = "Main Page --- राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia{,} ",
  year = "२०२१",
  url = "\url{https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=1067}",
  note = "[ऑनलाइन; अभिगमन तिथि: १५-अक्टूबर-२०२१]"
 }