इस पृष्ठ को उद्धृत करें

Main Page के लिए उद्धरण जानकारी

 • पृष्ठ नाम: Main Page
 • लेखक: राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता
 • प्रकाशक: राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia,
 • अंतिम संशोधन तिथि: २७ सितम्बर २०२१ १७:०६ यू॰टी॰सी
 • अभिगमन तिथि: ७ जुलाई २०२२ ०५:०१ UTC
 • स्थायी यू॰आर॰एल: https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935
 • पृष्ठ अवतरण आई॰डी: 935

Main Page के लिए उद्धरण प्रकार

APA प्रकार

Main Page। (२०२१, सितम्बर २७)। राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935 से अभिगमन ०५:०१, जुलाई ७, २०२२ को।

MLA प्रकार

"Main Page।" राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, । २७ सित॰ २०२१, १७:०६ यू॰टी॰सी। ७ जुला॰ २०२२, ०५:०१ <https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935>।

MHRA प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता, 'Main Page', राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, , २७ सितम्बर २०२१, १७:०६ यू॰टी॰सी, <https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935> [अभिगमन ७ जुलाई २०२२ को]

शिकागो प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता, "Main Page," राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, , https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935 (अभिगमन जुलाई ७, २०२२ को)।

CBE/CSE प्रकार

राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia योगदानकर्ता। Main Page [इन्टरनेट]। राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia, ; २०२१ सित॰ २७, १७:०६ यू॰टी॰सी [२०२२ जुला॰ ७ उद्धृत]। https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935 से उपलब्ध।

ब्लूबुक प्रकार

Main Page, https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935 (अभिगमन तिथि: जुलाई ७, २०२२).

बिबटेक्स प्रकार

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia",
  title = "Main Page --- राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia{,} ",
  year = "२०२१",
  url = "https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935",
  note = "[ऑनलाइन; अभिगमन तिथि: ७-जुलाई-२०२२]"
 }

यदि LaTeX पैकेज यू॰आर॰एल का प्रयोग किया जा रहा हो(\usepackage{url} प्रियेम्बल में कहीं प्रयुक्त हो) तो बेहतर स्वरूपण वाले यू॰आर॰एल के लिए निम्न का प्रयोग किया जा सकता है:

 @misc{ wiki:xxx,
  author = "राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia",
  title = "Main Page --- राष्ट्रपिडिया - National Wikipedia{,} ",
  year = "२०२१",
  url = "\url{https://wikipedia.yogfront.ooo/w/index.php?title=Main_Page&oldid=935}",
  note = "[ऑनलाइन; अभिगमन तिथि: ७-जुलाई-२०२२]"
 }